Skip to content
Sök

Våra unga ledare är eller har tidigare varit deltagare i verksamheten. En del av de unga ledarna har varit med sedan starten av Bollihop 2016. Majoriteten av våra unga ledare bor i våra verksamhetsområden och har liknande bakgrund som våra deltagare. De unga ledarna blir viktiga förebilder för de yngre deltagarna.

Våra ledare får utbildning i ledarskap via KFUM Sveriges utbildningspaket Helheten.

Möjlighet finns även att gå utbildningar via RF-SISU och respektive specialidrottsförbund, både tränar- och domarutbildningar.