Skip to content
Sök

Om Oss

Vår verksamhet

KFUM Linköping är en del av KFUM Sverige och driver verksamhet inom olika idrotter och andra aktiviteter. Hos oss finns basket, boxning, ultimate frisbee, lacrosse, golf, tennis, taekwondo, krav maga och futsal. Vi driver även verksamheterna Funkis och Bollihop. Funkis är en mötesplats kombinerat med lekrum för barn med NPF och deras familjer.

Bollihop har som mål att att skapa möjligheter för alla tjejer och deras föräldrar, oavsett bostadsområde eller bakgrund, att idrotta och utvecklas i sitt närområde och i längden skapa ett mer hållbart och inkluderande föreningsliv. Bollihop bedriver öppna och kostnadsfria träningar i stadsdelarna Berga och Ryd i Linköping där alla tjejer och kvinnor som vill är välkomna.

KFUM Linköpings kansli är i sporthallen i Linköping och vi driver en idrottshall i området Garnisonen och även en lägergård vid sjön Stora Rengen söder om Linköping.

Vår historia

KFUMs historia börjar redan i mitten av 1800-talet i ett samhälle mycket olikt det vi upplever i Sverige idag. Den ursprungliga idén har dock visat sig överleva och organisationens förmåga att förändras med tiden har gjort KFUM till en viktig samhällsaktör i många länder fram till idag.

YMCA (KFUM) grundades i London 1844. England präglades av sociala orättvisor, hårda arbetsvillkor, fattigdom och slum. En 22-årigt affärsbiträde vid namn George Williams ville göra något åt de problem han såg. George och 11 av hans vänner startade Young Men’s Christian Association (YMCA), en tillflykt från det hårda livet på gatan och ett alternativ till att döva sina sorger på krogen. Organisationens ambition att möta sociala behov och öppenheten som korsade sociala klasser var något unikt för sin tid. Rörelsen blev snabbt känd över hela England och 1855 bildades YMCAs världsförbund. Samma år startade också de engelska kvinnorna, med Mary Jane Kinnaird och Emma Robarts i spetsen, sin motsvarighet – YWCA.

George Williams idé spred sig snabbt över världen och den första KFUM-föreningen i Sverige startades 1884 i Stockholm. Året efter startades den första KFUK-föreningen. Under 1800-talet och 1900-talet bedrev KFUK och KFUM social verksamhet i kristlig anda i skiftande former. Trots liknande ideologi levde de två organisationerna egna liv i Sverige, på samma sätt som i resten av världen. Rörelserna stod dock varandra nära och i mitten av 1900-talet ledde tankar om effektivisering och rationalisering till diskussioner om en sammanslagning. 1966 gick de två organisationerna till sist ihop och bildade KFUK-KFUM.

Sedan sammanslagningen på sextiotalet har rörelsen i Sverige arbetat med unga människor utifrån värderingarna som grundlades av YMCA och YWCA på 1800-talet, men förändrat sina verksamhetsformer efter unga människors aktuella behov. 2011 beslutades att rörelsen skulle kallas KFUM, med betydelsen Kristliga Föreningen av Unga Människor.

Idag samlar KFUM genom 150 medlemsföreningar 45000 medlemmar i Sverige. Alla KFUM-föreningar möter ungas aktuella behov och erbjuder meningsfulla mötesplatser där unga människor får utrymme att stärkas, utveckla egenmakt och i förlängningen förändra samhället och världen. Det görs bl.a. genom idrott, kör, dans, lägergårdar, scouting och mycket mer! KFUM är partipolitiskt- och religiöst oberoende. KFUM-rörelsen i Sverige är en del av världsorganisationerna World Alliance of YMCA och World YWCA som tillsammans samlar över 70 miljoner människor i över 130 länder. Tillsammans är vi världens största och äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisation.

Kansli och kontakt